Privacy Policy

Waarom deze Privacy Statement?

 

Pand 42 hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacy Statement naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Europese GDPR wet van 25 mei 2018. 

 

Met deze Privacy Statement wil Pand 42 de gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze website verklaart de bezoeker zijn stilzwijgende toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen.

 

Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

 

De website www.pand42.be is een initiatief van:

 

De Bonte Fabriek VOF

Klapperbeekstraat 155,

B- 9100 SINT-NIKLAAS

Ondernemingsnummer BTW BE 0845.072.611

 

E-mail: hallo@pand42.be 

Telefoon: 03 / 648 00 42

 

Doel van de verwerking?

 

In de eerste plaats verzamelt Pand 42 persoonsgegevens in het kader van een aankoop via onze website of bij inschrijving op onze nieuwsbrief. De betrokkene bepaalt zelf welke gegevens hij vrijgeeft. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, en dergelijke handelingen. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Pand 42 heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om een ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

 

Bij een bezoek aan de website van Pand 42 worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Pand 42 bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

 

Rechten van de betrokkene?

 

Conform de GDPR wet van 25 mei 2018 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pand 42 gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Pand 42 verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

 

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Pand 42 door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag en bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart). Pand 42 verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.